تبلیغات
شعر شیراز - قابلیت های سبک نیمائی ( بخش چهارم)
شعر شیراز
*خوش آمدید و امید آنکه لذت ببرید و دوباره بیائید*
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


میهمان گرامی
آنچه در این تارنما تقدیم میگردد یادداشت هائی است که ظرف حداقل 35 سال گذشته توسط اینجانب محمد محسن خادم پور سروده شده اند و اکنون برآن شدم که بطور گسترده تری و از طریق فضای مجازی به علاقه مندان تقدیم نمایم
واضح است که هدف از این کار تنها و تنها تقسیم احساساتم با شما دوست عزیز است و ابدا دنبال کسب درآمد و شهرت از این طریق نیستم که اگر چنین بود این همه سال برای کسب آنها کافی بود .
بنابراین از شما تقاضا دارم به سه نکته زیر توجه و به آن متعهد باشید:
1- حتی المقدور نظرتان را در مورد هریک از اشعار را مرقوم فرمائید و اگر دوست داشتید نقد کنید و یا به پرسش نامه پاسخ دهید
2- همه نوع سبک شعری در این صفحه ملاحظه خواهید نمود زیرا اینجانب خود را محدود به یک سبک ادبی خاص و منحصر نکرده ام
3-انتظار دارم با بزرگواری ، مرام امانتداری را ارج نموده ، رعایت مالکیت معنوی اشعار را بنمائید و از انتشار آنها بدون ذکر منبع و نام شاعر در فضای مجازی خودداری و همچنین از چاپ اشعار در کتب و یا به هر شکل دیگری بدون اطلاع اینجانب و موافقت کتبی ناشر کتب بنده خودداری فرمائید و مرا دچار مشکل نکنید.

مدیر وبلاگ :محمد محسن خادم پور
قابلیت های سبک نیمائی ( بخش چهارم)

در بخش سوم پیرامون وزن اول انتخاب شده (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن) مطالبی را مرور کردیم ، اما همچنانکه توجه فرموده اید بیشتر ازآنچه که به وزن

( فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن)  توجه کنیم به رکن ( فاعلاتن ) پرداختیم ، علت اصلی موضوع این است که :

در شعر نیمائی ، محور توجه ، بیش از وزن روی رکن متمرکز است .

 بنابراین :

 برای شاعر نیمائی سرا شناخت ارکان عروضی بسیار با اهمیت است .

به منظور یاد آوری (ارکان)  را از کارگاه عروض و قافیه همین سایت و از آدرس ذیل کپی و مرور کنیم :

http://sheroadab.ir/showthread.php?tid=3

رکن چیست ؟ *

به مجموعه ای شامل یک تا پنج هجا که به شکلی تعریف شده در کنار هم قرار گرفته اند ، رکن گفته
می شود.


انواع ارکان :

یک هجایی :

( - ) = فَع

دو هجایی :

(- ^ ) = فَعَل

( - - ) = فَع لُن


سه هجایی:

( ^ ^ -) = فَعَلُن

( ^- -  ) = فَعولُن

( - ^ - ) = فاعِلُن

(- - ^ ) = مَفعولُ

( - - - ) = مَفعولُن


چهار هجایی:

( ^ - - - ) = مَفاعیلُن

( ^ ^ - -  ) = فَعَلاتُن

(  ^ - ^ - ) = مَفاعِلُن

( ^ - - ^ ) = مَفاعیلُ

(^ ^ - ^ ) = فَعَلاتُ

( - ^ - - ) = فاعِلاتُن

( - - ^ - ) = مُستَفعَلُن

(- ^ - ^ ) = فاعِلاتُ

( - ^ ^ - ) = مُفتَعِلُن

(- - ^ ^  ) = مُستَفعَلُ


پنج هجایی:

( - - ^ - - ) = مُستَفعَلاتُن


( ^ ^ - ^ - ) = مُتَفاعِلُن


یاد آوری ، اکنون اصل دوم را بخاطر آوریم :

اصل دوم :

در یک سطر از شعر نیمائی ، می توان از رکن های سالم و مزاحف  و یا رکن  سالم و یا مزاحف به تنهائی استفاده کرد و هیچ محدودیتی دراین مورد وجود ندارد.

در این جا و در ابتدا به یک قانون کلاسیک توجه کنیم:

می دانیم که در تقطیع و رکن بندی اوزان 31 گانه شعر کلاسیک اصول مشخصی از جمله موارد زیر مورد توجه و رعایت است :

فَع و فَعَل هرگز جایی غیر از پایان مصراع نمی آیند.

فَعَلُن ، فاعِلُن ، متفاعلن  و مَفعولُن ، هرگز در آغاز مصراع نمی آیند.در شعر نیمائی از این محدودیت ها می توان عبور کرد و همین امکان ، حاکی از وجود قابلیت در سبک نیمائی محسوب می گردد.

ارائه ی چند نمونه در اشعار بزرگان سبک نیمائی :

توجه : در نمونه های ارائه شده در ابتدا تقطیع را بدون توجه به اختیارات و در نظر گرفتن روش تقطیع پلکانی در شعر نیمائی ، تقطیع نموده و در گامهای بعدی همزمان اختیارات قابل استفاده را منظور و روش پلکانی را تاثیر داده و الگوهای دیگری را ارائه داده ایم ، تا به این ترتیب هم اینکه امکان ارائه نظریات فراهم شده باشد و هم به اصول تقطیع مطابق با روش کلاسیک اشاره شده باشد ، صرفنظر از اینکه اینجانب معتقدم در شعر نیمائی اجازه داریم که بعضی از روش ها را نادیده بگیریم برای مثال  می توانیم " غُ "در  واژه "دروغ" در نمونه انتخاب شده زیر ( آینه ها دروغ نمی گویند ) را اشباع نکنیم  و عبارت را مانند روش خواندن در نثر و  مانند زبان معیار  ، ساده بخوانیم و براساس آن تقطیع  را انجام دهیم .


نمونه 1 :

حمید مصدق :  شعر سفردوم : بند 4

کو = - = فَع


 یک خنده = یِک خَن دِ  = - - ^ = مفعولُ ( بدون استفاده از قاعده ی محسوب نمودن هجای کوتاه به بلند در آخر سطر)

یک خنده = - - - = مفعولن
  (با استفاده از قاعده ی محسوب نمودن هجای کوتاه به بلند در آخر سطر)

یک تبسم کوتاه =  - ^ - / ^ ^ - - = فاعلن فعلاتن ( بدون استفاده از اختیارات)

یک تبسم کوتاه = - ^ - / ^ - - -=فاعلن مفاعیلن یا فاعلات مفعولن (با استفاده از اختیارات و اشباع «مِ» تبسم )

توضیح : اگر دو سطر را پشت سر هم قرار دهیم رکن بندی صحیح تری به شکل زیر ایجاد می شود که فعلن مورد بحث ما نیست :

یک خنده ، یک تبسم کوتاه

- - ^ / - ^ - ^ / ^ - - = مفعولُ فاعلاتُ فعولننمونه 2 :


حمید مصدق : شعر سفر دوم : بند ششم

آیینه ها دروغ نمی گویند = - - ^ - / - - ^ ^ / - - - = مستفعلن مستفعل مفعولن
( اگر دروغ = دو رو غ خوانده شود )


آیینه ها دروغ نمی گویند =- - ^ - ^ - ^ ^ - - - =مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلن یا مستفعلن مفاعلُ مفعولن ( اگر در دروغ د=دُ و غ=غُ محسوب شود)

وَ من = ^ - = فَعل

نمونه 3:

فروغ فرخزاد : تولدی دیگر : بند آخر

من = - = فَع

پری کوچک ِ غمگینی را

می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد


نمونه 4 :


فروغ فرخزاد : گل سرخ : بند اول

گل ِ سرخ = ^ ^ - = فَعَلُن

او مرا برد به باغ ِ  گل ِ سرخ =  - ^ - -/ ^ ^ - ^ / ^ ^ - = فاعلاتن / فعلاتُ/فَعَلُن


او مرا برد به باغ ِ  گل ِ سرخ = - ^ - -/ ^ ^ - - / ^ ^ - = فاعلاتن فعلاتن فعلن ( غ ِ در «باغ ِ» به مصوت بلند اشباع شده است )

نمونه  5 :

فروغ فرخزاد :باد ما را خواهد برد: بند 2

گو ش کن = - ^ - = فاعلُن

وزش ِ ظلمت را می شنوینمونه  5 :

فروغ فرخزاد : در غروبی ابدی : بند اول

روز یا شب = رُز / یا / شب = - - - = مَفعولُن


روز یا شب = - ^ - -= فاعلاتن ( اگر ز در روز را به زُ اشباع کنیم )


نمونه   6 :

سهراب سپهری : متن قدیم شب : بند آخر

ای شب = - - = فَع لُن

 نه ، چه می گویم = ^ ^ - ^ - = مُتفاعلُن


 نه ، چه می گویم = - ^ - - / - = فاعلاتن فع  (اگر نهَ را اشباع و مصوت بلند محسوب کنیم )

آب شد چشم سرد مخاطب در اشراق گرم دریچه

سمت انگشت من با صفا شد


نمونه   7 :

سهراب سپهری : لولوی شیشه ها :بند4

و من تو ی شیشه ها تو را می دیدم

لولوی سر گردان

پیش آ
= - ^ - = فا علُن

پیش آ = پی شاا = - - = فع لن  (اگر " ش" و " آ " ادغام شوند )


توضییح 1-  همچنانکه ملاحظه فرمودید در نمونه ها ی انتخاب شده و تقطیع آنها ،  با استفاده  و بدون استفاده از اختیارات در بعضی از سطرها به دو رکن بندی متفاوت رسیده ایم  ، منظور از این بحث نشان دادن این امکان است که شاعر نیمائی سرا می تواند با عدم رعایت محدودیت های اشاره شده ی فوق الگوهای مورد نظر جدیدی را ارائه دهد .

البته توجه شود که در تقطیع های اولیه و بدون در نظر گرفتن قواعد و اختیارات ، فقط  به وزن دیداری و شنیداری و با تکیه بر زبان  معیار همان یک سطر تقطیع شده استناد شده است.

توضییح 2- همچنانکه مشاهده می شود نمونه ها طوری انتخاب شده اند که شاعر با در نظر گرفتن وزن کلی شعر  ، مفاهیم مورد نظر خود را در یک سطر کامل ارائه کرده است ، بنابراین اگر سطر ها ی دیگر شعر مریوطه را نیز در نظر بگیریم ،  شاید این الگوها با توجه به وزن سایر سطر ها  تغییر یافته و رکن دیگری را بسازند .
برای مثال : رکن مُتفاعلُن =^ ^ - ^ - را  می توان به دو بخش ^ ^ - / ^ - فعلن /فعل تقطیع نمود .
اما باید توجه نمود که این تفاوت در رکن بندی مهم نیست ، بلکه مهم این است که صوتی که از ارتعاش هجا های متفاعلن و فعلن فعل شنیده می شود کاملن یکسان است .
لذا چه اینکه تقطیع نمونه های ارائه شده در هماهنگی وزنی با سایر سطرها  تقطع  شده باشد و چه فارغ از آنها ، در نوای شنیده شده و موسیقی ایجاد شده از  هجا ی آنها تغییری ایجاد نمی شود.

این موضوع مهم را می توان ، بعنوان شگرد مهمی قلمداد نمود که از قابلیت های سبک نیمائی است .

نکته قابل توجه اینکه  ارتعاش صوت این ارکان مانند زنگی بین یک دسته اصوات دیگر شعر عمل می کنند و موجب برجستگی صوتی میگردند و خواننده را به وجد می آورند.

برای مثال :

کو

یک خنده

و من

ای شب

من

گل سرخ

گوش کن

روز یا شب

ای شب

نه ، چه می گویم

پیش آ


اگر توجه به کل شعر شود هریک از آنها با توجه به محل قرار گرفتنشان در شعر ، برجستگی خاصی را به کلام داده اند.
 
اکنون اجازه دهید به مثال قبلی ( مطرح شده در بخش سوم ) برگردیم

خانه ام کو / خانه ام

 شهرِ من
( فاعلن)

مشاهده می شود که از فاعلن در ابتدای سطر استفاده شده است ،مجددا یادآوری می شود که باید توجه داشت که این اختیار در زمانی شکل میگیرد که سطر مورد نظر از یک رکن تشکیل شده باشد ، زیرا در غیر این صورت و بر اساس عادات شنیداری ممکن است با توجه به هجای بعدی ، رکن دیگری با چهار و یا پنج هجا شکل گردد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

اکنون فرض کنید مثال قبلی را به شکل زیر  شروع و ادامه دهیم :

وای... = (فع)

خانه ام کو / خانه ام =  ( فاعلاتن / فاعلن )

شهرِ من =  ( فاعلن )


مشاهده می شود که در همین سه سطر کوتاه با دو رکن مزاحف روبرو شده ایم  ( فع و فاعلن ) بنابراین برای شاعر نیمائی سرا بسیار مهم است که زحافات را بشناسد و به اعتقاد بنده با توجه به گسترش مباحثی که در نظر است ، در آینده و دراین خصوص ارائه گردد اهمیت این موضوع بیشتر نشان داده خواهد شد .


اجازه دهید تعریف مزاحف را از کارگاه عروض و قافیه همین سایت و از آدرس ذیل مرور کنیم :

http://sheroadab.ir/showthread.php?tid=62

تعریف مُزاحَف

زُحاف :

به تغییراتی که روی یک رکن اصلی اعمال می شود تا رکن جدید پدید آید زحاف می گویند.

انواع زحاف

مَخبون :

هجای بلند اول رکن ، کوتاه شود مثل :

فاعلاتن ( - ^ - - ) تبدیل شود به فعلاتن ( ^ ^ - - )

مستفعلن ( - - ^ - ) تبدیل شود به مفاعلن ( ^ - ^ - )

فاعلن ( - ^ - ) تبدیل شود به فعلن ( ^ ^ - )


اَثلَم :

هجای کوتاه اول رکن حذف شود مثل :

فعولن ( ^ - - ) تبدیل شود به فع لن ( - - )


مَطوی :

هجای بلند دوم رکن ، کوتاه شود مثل :

مستفعلن ( - - ^ - ) تبدیل شود به مفتعلن ( - ^ ^ - )

مفعولاتُ ( - - - ^) تبدیل شود به فاعلاتُ ( - ^ - ^ )

اَخرَب :

هجای کوتاه اول رکن حذف و هجای بلند آخر رکن ، کوتاه شود مثل :

مفاعیلن ( ^ - - - ) تبدیل شود به مفعولُ ( - - ^)


مَجبوب :

دو هجای بلند پایانی رکن ، حذف شود مثل :

مفاعیلن ( ^ - - - ) تبدیل شود به فَعَل ( ^ - )

مَقبوض :

هجای بلند ماقبل آخر ، کوتاه شود مثل :

مفاعیلن ( ^ - - - ) تبدیل شود به مفاعلن ( ^ - ^ - )

مَکشوف :

هجای کوتاه آخر ، حذف شود مثل :

فعلاتُ (^ ^ - ^) تبدیل شود به فعلن ( ^ ^ - )

مَکفوف :

هجای بلند آخر رکن ، کوتاه شود مثل :

مفاعیلن (^ - - - ) تبدیل شود به مفاعیلُ ( ^ - - ^ )

مَحذوف :

هجای بلند آخر رکن ، حذف شود مثل :

فعولن ( ^ - - ) تبدیل شود به فَعَل ( ^ - )

مفاعیلن (^ - - - ) تبدیل شود به فعولن (^ - - )

فاعلاتن ( - ^ - - ) تبدیل شود به فاعلن ( ^ - - )

مَشکول :

هجای بلند اول و آخر رکن کوتاه شود مثل :

فاعلاتن ( - ^ - - ) تبدیل شود به فعلاتُ ( ^ ^ - ^ )


زحافات مرکب

گاهی دو زحاف همزمان بر روی یکی از ارکان اصلی اعمال می شود . در چنین شرایطی نام هر دو زحاف بر روی مزاحف نهاده می شود .
مثل :


مخبون محذوف :

هم هجای بلند آخر رکن حذف شود و هم هجای بلند اول رکن ، کوتاه شود مثل :

فاعلاتن ( - ^ - - ) تبدیل شود به فعلن ( ^ ^ - )


مطوی مشکوف :

هم هجای کوتاه آخر رکن حذف شود و هم هجای بلند دوم رکن ، کوتاه شود مثل :

مفعولاتُ ( - - - ^ ) تبدیل شود به فاعلن ( - ^ - )


قبل از پرداختن به مبحث زحافات به نکته مهم دیگری بپردازیم :

گفتیم که شاعر نیمائی سرا هیچ اجباری به رعایت تعداد ارکان در انطباق با 31 وزن پر کاربرد (در یک " مصراع " = سطر )  را ندارد .

در این صورت بلافاصله این سئوال مطرح میشود  که :

 چه عاملی در شعر نیمائی ، نقطه ی پایان یک سطر را تعیین می کند. ( در شعر کلاسیک پایان مصراع را وزن و قافیه کنترل می نمایند)  

پاسخ  :  در شعر نیمائی تناسب وزن پایان سطر را کنترل می نماید .

 توضیح :

به خاطر داریم که در بخش های قبلی گفتیم :

تناسب شعر نیمائی را  ، موسیقی گفتار  و  گستره ی معنا  ایجاد می کنند و دیدیم که ترتیب قرار گرفتن ارکان بخشی از تناسب گفتار  (موسیقی )  را ایجاد می کنند ، اما به روشنی پیداست که این شرط ،  لازم ، اما کافی نیست.

چرا؟

برای رسیدن به پاسخ به سراغ رکن" فاعلاتن " و مثال مطرح شده قبلی برویم و بخوانیم

فاعلاتن ، فاعلاتن ، فاعلاتن ، فاعلاتن  ، فاعلاتن ،  فاعلاتن، .... ( هرچقدر بخواهید  " فاعلاتن ها " قابل تکرار است)

اکنون توجه کنیم که این تکرار در مثال قبلی چگونه خواهد شد .

خانه ام کو ، خانه ام کو،  خانه ام کو، خانه ام کو ، خانه ام کو ، خانه ام کو ، خانه ام کو ( می بینیم که هرچقدر خواسته باشیم ،  رکن قابل تکرار و وزن و موسیقی کلام متناسب است ، اما سئوال اساسی این است که ، تا کجا گوینده و شنونده این دور باطل را تحمل خواهند کرد)

در این جا دو نکته قابل توجه و یاد آوری است:

نکته اول : دیدیم که وزن عروضی و استفاده از ارکان مشابه و یا بزبانی نظم قرار گرفتن تعداد هجای یکسان مولد موسیقی است.

نکته دوم : متوجه ایم که علی رغم آنکه گفته شده ، در شعر نیمائی تکرار یک رکن  در یک سطر  به هر تعداد دلخواه ، آزاد است ، اما این به آن معنا نیست که تکرار یک عبارت یکسان چه بلحاظ وزن و چه به لحاظ لفظ و به هر اندازه ی ممکن ، مجوز دارد  ، زیرا تکرار بی مورد عبارات یکسان حشو و ایجاد آوای یکنواخت خسته کننده خواهد بود  .

بنابراین برای جلوگیری از گرفتار شدن به دور باطل نیاز به معیار قابل قبول دیگری برای بستن یک سطر و ورود به سطر بعدی داریم.

نیما می گوید : هر کجا مطلب تمام شد به پایان سطر رسیده ایم.

 بنابراین می توان گفت :

رکن دوم تناسب گفتار ، یعنی " گستره ی معنا " مهمترین عامل پایان دهنده ی یک سطر در شعر نیمائی است.

دقت فرمائید ، بعید نیست که شاعر نتواند تمام مفاهیم مورد نظر خود را در یک سطر بیان نماید  ، درست مثل اینکه در نثر نیز نمی توانیم و یا چنین نمی کنیم که همه ی مطالب را در یک جمله بنشانیم ، و در نتیجه با در نظر گرفتن ساختار دستوری متن مورد نظر را جمله بندی می کنیم ، در سطر بندی شعر نیمائی نیز از چنین حکمی پیروی می شود .

توضییح مهم :

باید دانست که شعر نیمائی با بحر طویل متفاوت است و شاعر نیمائی سرا باید مراقبت کند که طولانی شدن سطر و تکرارارکان ، شعرش را به سمت بحر طویل نبرد .

بنابراین گام سوم را می توان به شرح ذیل تدوین نمود :

گام سوم :

اندازه ی هر سطر در شعر نیمائی با تکیه به مفهوم و معنا تعیین می گردد.


برای روشن شدن موضوع به سراغ مثال قبلی برویم:

وای

خانه ام کو ؟ خانه ام

شهر من


به روشنی پیداست که جمله ی " شهرمن " در سطر سوم تمام نیست و شنونده و یا خواننده ی شعر، منتظر شنیدن بقیه ماجرا خواهد ماند ، زیرا در فرض تمام بودن جمله ، شنونده با ابهام های زیر روبر خواهد شد .

1- به چه دلیل گوینده از بدیهی ترین موضوع سئوال می کند ، مگر نه این است که هر آدم سالمی آدرس خانه ی خود را بهتر از همه می داند.

2- و به فرض اینکه دلیلی برای عدم اطلاع گوینده وجود داشته باشد ، آن دلیل چیست ، و از آن گذشته چرا سئوال از نزدیکان گوینده پرسیده نمیشود.


بنابراین وقتی در سطر سوم گفته میشود " شهر من"  شاعر برای حفظ ارتباط منطقی مفهوم شعرش ، ناچار به ارائه ی توضیح قانع کننده ای می گردد.

برای مثال ، بنویسد :

وای

خانه ام کو ، خانه ام

شهرمن ، ویرانه ی جنگ سیاه


ملاحظه می شود که سه واژه اضافه شده چه عمقی به مطلب داد

زیرا :

شنونده می تواند تصور کند که در نتیجه ی جنگی که شاعر آن را سیاه خوانده است نه تنها خانه ی او بلکه شهر ویران شده و اثری از زندگی در آن یافت نمی شود و یا برای مثال منظور او از خانه ام منحصر به خانه خودش نیست و خانه های اطراف خانه اش را نیز در نظر دارد و  چون آنها نیز ویران شده اند او نمی تواند خانه اش را بیابد ، و یا حتی خبری از فامیل و هم محله ای ها و............ندارد.

اکنون ببینیم با این تغییر وزن شعر به چه شکلی در آمده است :

- = فع

- ^ - - = فاعلاتن

- ^ - - / - ^ - - / - ^ - = فاعلاتن فاعلاتن فاعلن


 
ملاحظه می شود که  :


1- شهر من = "فاعلن " ، با اضافه شدن ادامه سطر حذف و رکن" فاعلاتن " آشکار گردید.

2- بطور خودکار رکن آخر مجددا به " فاعلن" ختم شد .

با توجه به مطالب ارائه شده به نظر می رسد لازم است در خصوص استفاده از زحافات در شعر نیمائی بیشتر بدانیم

ادامه بحث در جلسه بعدی به شرط در حیات بودن ارائه خواهد شد.

محمد محسن خادم پور زمستان 93


با تشکر از همکاری استاد نوید دانائی

* نوید دانائی ، انجمن شعر و ادب پارسی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 15 آبان 1394
دوشنبه 27 شهریور 1396 04:46 ق.ظ
Great article.
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:34 ب.ظ
What's Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has aided me out loads.
I am hoping to give a contribution & help different customers like
its aided me. Great job.
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:54 ب.ظ
I've been surfing on-line more than 3 hours these days, but I never discovered any fascinating article like yours.
It's beautiful value enough for me. In my opinion, if
all site owners and bloggers made excellent content material as you did,
the net might be a lot more helpful than ever before.
شنبه 14 مرداد 1396 10:41 ق.ظ
Hi my family member! I want to say that this post is amazing,
nice written and come with approximately all significant infos.
I would like to look more posts like this .
شنبه 7 مرداد 1396 12:34 ب.ظ
I'm really impressed with your writing skills and also with the
layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like
this one these days.
سه شنبه 22 فروردین 1396 03:33 ق.ظ
This design is incredible! You obviously know how to keep a reader amused.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Excellent job.
I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you
presented it. Too cool!
یکشنبه 20 فروردین 1396 01:16 ب.ظ
Hi, i feel that i saw you visited my website so i came to go back the want?.I'm trying to to find things to
improve my web site!I assume its good enough to make use of a few
of your ideas!!
سه شنبه 15 فروردین 1396 08:21 ب.ظ
Hmm it appears like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum
it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I too am an aspiring blog writer but I'm still new to the
whole thing. Do you have any points for novice blog writers?
I'd really appreciate it.
سه شنبه 15 فروردین 1396 01:40 ب.ظ
What's up colleagues, how is everything, and what you wish
for to say concerning this paragraph, in my view its in fact
amazing in support of me.
سه شنبه 15 فروردین 1396 01:49 ق.ظ
What's up, I want to subscribe for this webpage to obtain newest updates, therefore where can i do it please assist.
سه شنبه 15 فروردین 1396 12:18 ق.ظ
Your mode of describing everything in this paragraph is truly nice, all can easily know it, Thanks a
lot.
شنبه 12 فروردین 1396 11:54 ق.ظ
My brother recommended I may like this blog. He was entirely right.

This put up truly made my day. You cann't consider simply how so much time I had spent for this information! Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
درج آگهی رایگان در سایت بازارها ( گوگل رنک 5 ) - بازارها

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگانکد ساعت فلش
New Page 1

شعرشیراز شعرشیراز شعرشیراز

محمد محسن خادم پور  

وب هكس

[cb:blog_page_title]
Google Search by Www.WebHex.Irوب هكس

وب هكس

وب هكس

وب هكس


قالب وبلاگ


قالب وبلاگ


قالب وبلاگ

قالب وبلاگ


قالب وبلاگ

برترین شاعر و برترین شعر ماه ایران را بشناسید اگر شما هم شاعر هستید اقدام کنید عضویت رایگان